Livsmedelssäkerhet

Vad är egentligen Egenkontroll?

Af eSmiley

Att arbeta i ett kök innebär ett särskilt ansvar. Om bara en enda medarbetare brister i kökshygienen kan det få allvarliga konsekvenser för många människor. Om du arbetar med livsmedel har du därför ett ansvar för att se till att maten inte orsakar sjukdom eller besvär för de personer som äter den. Livsmedelsverket skriver på sin hemsida:

”Du som är livsmedelsföretagare ansvarar för att endast säkra livsmedel släpps ut på marknaden. Tänk därför på att all hantering av livsmedel kan medföra risker som kan påverka livsmedlen negativt. Hanteringen ska kontrolleras så att riskerna för faror minimeras.”

På grund av dessa risker bör du utföra egenkontroll för att se till att de livsmedel du hanterar och producerar är säkra att äta.

Så, vad är egentligen egenkontroll?

Egenkontroll är din försäkran om att du har råvaror, arbetsrutiner, kökshygien och personlig hygien som krävs för att driva en ren, sund och laglig verksamhet. När du till exempel förbereder mat måste du hålla ett öga på temperaturen i kylskåpet eller frysen, precis som du måste kontrollera temperaturen när du värmer och kyler mat. Livsmedelsverket fortsätter föregående citat med:

”Därför ska alla livsmedelsföretag ha ett system för säkerheten kring livsmedlen. Systemet består av rutiner, egna kontroller och uppföljningar av verksamheten. I detta system ingår de så kallade grundförutsättningarna och HACCP-baserade förfaranden. Även rutiner för att säkerställa spårbarhet ingår.”

Det är alltid varje företags eget ansvar att se till att livsmedelssäkerheten och egenkontrollen fungerar och att lagstiftningen följs. För att kontrollera detta besöker varje kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd regelbundet restauranger, butiker och andra livsmedelsaktörer (som inte faller under Länsstyrelsens, Livsmedelsverkets eller Försvarsinspektörens ansvar) för inspektion. Vid dessa kontrollbesök måste du kunna redogöra för vilka rutiner du har för att upprätthålla en god livsmedelssäkerhet i köket.

Vilka är grundförutsättningarna för en god egenkontroll?

Olika typer av verksamheter kräver olika typer av rutiner, men det finns vissa grundförutsättningar som gäller för alla livsmedelsföretag. Livsmedelsverket har därför listat några exempel på områden som kan vara till grund för egenkontrollen:

Hur ska egenkontrollen utföras?

Hur egenkontrollen ska utföras är frivilligt och kan till exempel dokumenteras på papper eller digitalt. Det finns dock uppenbara fördelar med att utföra egenkontrollen digitalt i ett flexibelt system som enkelt kan sättas upp och anpassas efter varje enskild verksamhet och bransch.

Du kan läsa mer om fördelarna med att utföra egenkontrollen digitalt här.

eSmiley – störst i Norden på Digital Egenkontroll

Med eSmiley har du allt du behöver för egenkontroll samlat på ett ställe. Det digitala systemet används idag av över 15 000 kunder runt om i Norden och ger dig fullständig kontroll över livsmedelssäkerheten i din verksamhet.

Systemet är anpassat efter lagar, regler och branschstandarder för livsmedelssäkerhet och hygienrutiner. Dessutom sätter våra livsmedelskonsulter upp systemet åt dig och skräddarsyr din faroanalys, dina kontrollpunkter och dina rutiner. På så sätt får du en färdig lösning för egenkontroll anpassad efter din verksamhet och bransch så att du enkelt kan säkerställa att den mat du serverar är säker att äta.

Läs mer om digital egenkontroll från eSmiley och boka en kostnadsfri demo