Om eSmiley

Vi är eSmiley

eSmiley är baserat i Köpenhamn och Oslo, och våra kontor består av allt från kundtjänstpersonal till matkonsulter och mjukvaruutvecklare.

Denna konstellation gör att vi hela tiden kan anpassa våra produkter och tjänster till varje enskild kunds behov. Det innebär att mer än 145 000 kockar och kökspersonal varje dag använder oss för digital egenkontroll och riskanalys, automatisk temperaturmätning, mätning av matsvinn, onlineutbildning och rådgivning om livsmedelssäkerhet.

På eSmiley tror vi att vägen till framgång går via detaljerad kunskap och innovation. Vi vill bidra till ett större värde för våra kunder genom innovativa mjukvarulösningar och bättre resursutnyttjande. Allt med respekt för individen och den värld vi lever i.

Genom ett tätt samarbete med myndigheter och andra partners säkerställer vi kvaliteten på vår produkt och att vi alltid ligger steget före. Det viktigaste är att vi gör det enkelt och effektivt att följa regler och föreskrifter.

Hållbarhet hos eSmiley

Vi strävar ständigt efter att göra skillnad. Med hållbarhet som grundprincip för företaget vill vi bidra till att skapa en mer hållbar värld. Vårt förhållningssätt till hållbarhet är enkel. Vi tror att handlingar säger mer än ord och att fokus bör riktas mot hållbarhetsområden där vi kan ha störst positiv påverkan.

Vi prioriterar att sätta ambitiösa, tydliga och handlingsinriktade mål i samband med vårt hållbarhetsarbete. Vårt övergripande mål är att bli CO2e-neutral 2030 utan att överföra påverkan till andra parter.

Som ett ansvarsfullt nordiskt företag är det också av högsta prioritet att skapa en arbetsmiljö och en rekryteringsprocess som fokuserar på inkludering, tolerans och respekt för mångfald utan tolerans för diskriminering.

Ledning och ledarskap

Steen Halbye

Styrelseordförande

Mari Blomberg

Director of Global Sales
+47 93 28 33 00 mabl@esmiley.no

Rikke Aaberg

Global Marketing Manager
+45 51 59 68 29 riaa@esmiley.dk

Hamed Sattari

CTO
+45 70 26 55 55 hamed@esmiley.dk

Simon Rosenbäck

CFO
+45 70 26 55 55 sr@esmiley.dk