Mät matsvinn

Tid, ekonomi och klimat – varje kilo matsvinn räknas!

Nicoline Dyhr

931 miljoner ton matsvinn

931 miljoner ton matsvinn dumpades världen över under 2019 vilket motsvarar 17 % av världens livsmedelsproduktion, konstaterar FN:s miljöprogram UNEP i deras senaste rapport.

Detta är stora och sorgliga siffror som är svåra att förstå och acceptera. Vi på eSmiley framhåller vikten av att arbeta för att minska matsvinnet och kommer därför presentera ett exempel i detta blogginlägg som belyser fördelarna med att förhindra att mat slängs. 

Mätning gör matsvinnet synligt

Matsvinn kan uppstå på flera olika ställen; i lagret, i köket, i matsalen och hos gästen.

Varje gång vi minskar ett kilo matsvinn skördar vi många fördelar inom en rad olika områden. För att illustrera de förluster och vinster som är förknippade med matsvinn har vi skapat ett exempel på hur mycket tid, pengar och utsläpp av växthusgaser vi kan spara genom att minska matsvinnet i en matsal som har 200 matgäster.

Matsal med 200 matgäster

Varje dag (måndag – fredag) har matsalen 110 g matsvinn per gäst från områdena produktionbuffé och tallrikssvinn.

Det ger ett totalt matsvinn på 22 kg per dag.

Matsalen serverar lunch 20 dagar i månaden.

Det ger ett totalt resultat på 440 kg matsvinn per månad.

Med detta som utgångspunkt ska vi titta på följande 3 olika slutsatser: tid, ekonomi och klimat, och se hur dessa faktorer påverkas av att minska matsvinnet.

Slutsats 1: Tid

Matsvinn är förlorad arbetstid

Det tar både tid och hårt arbete att hantera livsmedel genom processen från råvara till färdig produkt:

1. Råvarorna ska beställas

2. Råvarorna ska på plats

3. Råvarorna ska förädlas

4. Råvarorna ska förberedas

5. Maten ska serveras

6. Maten ska städas bort

… och i värsta fall ska maten slängas efter servering.

Utifrån en rad matsvinnsmätningar vet vi att det ofta är grönsaker och bröd som slängs. Vi har även lärt oss av olika representanter som arbetar i kök att det i genomsnitt tar ca. 5 minuter att laga och servera ett kilo grönsaker.

Det totala tidsspillet för matsalen med 200 gäster och 440 kg matsvinn beräknas därför bli ca. 36 timmars arbete per månad.

36 arbetstimmar går alltså åt till att laga och servera mat som ändå slängs!

Slutsats 2: Ekonomi

Matsvinn är en förlust av pengar

Om vi ​​antar att ett kilo råvaror som används i matsalen har ett genomsnittligt inköpspris på 28 kr kan vi enkelt få en överblick över den ekonomiska förlusten av matsvinnet i matsalen. Den totala beräkningen slutar på 12 320 kr per månad för slängd mat (!)

…  och det utan att ta med de anställdas lön i den ekonomiska kalkylen.

Slutsats 3: Klimat

Matsvinnet är påfrestande för klimatet

Matsvinn är en förlust av naturresurser som hade kunnat undvikas. Det lämnar ett stort och onödigt klimatavtryck.

Det största matsvinnet i matsalar är som sagt oftast grönsaker och bröd. För att beräkna klimatavtrycket för grönsaker och bröd antar vi att 50 % av svinnet är grönsaker och resterande 50 % är bröd. Det ger ett totalt CO2-fotavtryck på 254 CO2-ekvivalenter. (Källa: Den Store Klimadatabase).

Detta motsvarar ca. 14 dagars värmeförbrukning i ett hushåll. (Källa: DAKA ReFood).

Vi ser en stor potential i att minska matsvinnet

Med en riktad satsning blir det realistiskt att minska matsvinnet med ca. 20 % om servering- och gästsvinn reduceras till 90 g per gäst.

Detta motsvarar en minskning med 20 g per gäst och kommer att minska det totala matsvinnet med ca. 80 kg per månad. Detta kommer i sin tur att minska tidsspillet för arbetet med ca. 7 timmar och minska inköpskostnaderna med ca. 2240 kr.

En förändring som kommer att ge stora vinster på sikt!

De flesta av våra kunder som mäter matsvinn med eSmileys FoodWaste-lösning är förvånade över omfattningen av den mat som slängs. Så fort de börjar mäta får de tydlig information om verksamhetens matsvinn och det blir då direkt synligt för dem hur stor omfattningen faktiskt är.

Genom regelbunden uppföljning och rådgivning hjälper vi våra kunder att planera och sätta upp anpassade mätningar och målsättningar för matsvinn. På så sätt kan de upptäcka var och varför svinnet uppstår, och således införa konkreta åtgärder för att förebygga och minska det.

Vill du också börja minska matsvinnet i din verksamhet? Kontakta vår matsvinnsspecialist Linda Rydén här, eller läs mer och boka en kostnadsfri demo av vår FoodWaste-lösning nedan.

Läs mer och boka en demo av Mät matsvinnet från eSmiley