Mät matsvinn

Mätning av matsvinn skapar resultat

Nicoline Dyhr

Matsvinn belastar miljön och ekonomin i bland annat olika typer av storkök, cateringfirmor och livsmedelsföretag – men vilka initiativ fungerar för att ta itu med matsvinnet för dessa typer av verksamheter?

– Mät och registrera matsvinnet, det är det enkla svaret om du frågar Mette Toftegaard, rådgivare för hållbar omställning på eSmiley. Detta är vad som fungerar för att minska och förebygga matsvinn inom livsmedelsindustrin menar hon.

– Det kan låta tråkigt, men det vi kan mäta kan vi också göra något åt, säger hon och fortsätter:

– Initiativ för matsvinn handlar ofta om att donera överskottsmat eller återvinna matrester. Det är bra att undvika att slänga mat, men i själva verket går det inte till botten med de verkliga orsakerna till problemet: överproduktion av mat.

Mette Toftegaard berättar att eSmiley ser ett växande intresse från livsmedelsindustrin att minska matsvinnet och förklarar att det är först när köken arbetar med matsvinnsmätning på ett fokuserat sätt som de verkligen ser resultat och lyckas.

Mätning gör matsvinnet synligt och förändrar beteenden

– Mätningar skapar medvetenhet om matsvinnet och dess uppkomst, och ger svar på hur mycket svinn köket har i form av mängd och kronor, förklarar Mette Toftegaard och fortsätter:

– Tills du börjar mäta ditt matsvinn, dvs. väga och registrera det, kommer matsvinnet ofta att vara osynligt. När det kastas bort slutar vi att tänka på det, därför är det bästa sättet att börja minska matsvinnet att mäta det. Mätningar skapar medvetenhet om matsvinnet och var det uppstår, och ger svar på hur mycket mat som slängs i köket i form av mängd och kronor. På så sätt är det möjligt att inleda riktade förändringar i stället för att gissa sig till orsaker och samband, vilket i sin tur kan skapa verklig skillnad, berättar hon.

Digital mätning av matsvinn säkerställer användbar data

Mätning av matsvinn kan göras på många olika sätt. Vissa använder penna och papper, andra kalkylblad och formulär, men Mette Toftegaard förespråkar att matsvinnet bör mätas digitalt med eSmileys onlineverktyg FoodWaste.

– Med den medföljande och integrerade vågen kan kökspersonalen registrera matsvinnet med några få klick på en surfplatta och hålla koll på trender och aktuella matsvinnssiffror. Dessutom ger systemet en överblick över mängd och kostnader och ser till att personalen mäter på ett enhetligt sätt genom hela verksamheten, förklarar hon.

eSmileys kund Rasmus Rasmussen, kökschef på Comwell Hotels i Roskilde, kan känna igen sig i detta. Comwell Hotels har mätt matsvinnet i flera år som en del av hotellkedjans hållbara arbete, men 2019 övergick kedjan till att använda eSmileys digitala verktyg för mätning av matsvinn.

– Vi valde att använda eSmileys FoodWaste-lösning för att det är väldigt enkelt och för att det säkerställer att vi mäter matsvinnet på samma sätt genom hela hotellkedjan. Våra tidigare mätningar av matsvinnet gjordes på papper, men ofta fick vi då inte fram data som vi kunde använda. Med eSmileys FoodWaste-lösning kan vi mäta matsvinnet på ett konsekvent sätt och jämföra våra 15 hotells matsvinn genom hela kedjan och använda bästa praxis för att minska svinnet, berättar han.

eSmileys 5 steg för att komma igång med mätning av matsvinn

Mette Toftegaard rekommenderar att professionella kök börjar med att besvara följande 5 frågor för att säkerställa att data om matsvinn samlas in och kan användas:

1. Varför? Klargör varför ni vill mäta matsvinnet och vad ni vill använda datan till?

2. Var? Bestäm var ni vill mäta matsvinnet. Kommer ni att mäta svinn från buffén, från produktionen, från lagret eller från tallrikarna?

3. Vad? Bestäm vilka rätter eller ingredienser ni vill mäta på.

4. Hur länge? Bestäm hur länge ni ska samla in data.

5. Vem? Utse en matsvinnsambassadör i verksamheten som ansvarar för mätning, kommunikation, bibehållande och motivation.

Läs mer och boka en demo av eSmileys Mät matsvinnet lösning