Mät matsvinn

Lär känna eSmileys matsvinnsspecialist Linda Rydén!

Af Nicoline Dyhr

Uppväxten på familjens bondgård ligger till grund för Lindas stora engagemang i matsvinnsfrågorna. Hon har under hela sin uppväxt levt och sett sina föräldrar arbeta hårt och engagerat för att ta hand om djuren och den spannmålsodling som bedrivits på gården där hon växte upp. Som barn slaktades det gris till jul och det syltades, saftades och gjordes inläggningar på hösten. Därför har Linda idag den största respekt för våra råvaror och resurser, och ser det som ett enormt slöseri att slänga mat som så många i produktionskedjan lagt ner sitt hjärta och själ i.

I detta inlägg kommer vi att få lära känna eSmileys matsvinnsspecialist Linda genom en intervju där hon berättar om sitt arbete som matsvinnspecialist och sina tankegångar kring ämnet.

Intervju med Linda

Hej Linda! Berätta gärna lite om din bakgrund och dina intressen.

Jag har en bredd och ett djup i min kunskap inom området mat och måltider. Jag har en kandidatexamen som mat- och måltidsvetare från Gastronomiprogrammet på Högskolan i Kristianstad, och dessutom har jag en gedigen arbetslivserfarenhet både som livsmedelsinspektör, kock och restaurangchef inom såväl privat som offentliga måltidsverksamheter.

När det kommer till intressen gillar jag allt som är kreativt, jag är en popcornhjärna som älskar innovation och att spåna idéer. Jag njuter gärna av god och vällagad mat, och gillar att besöka natursköna platser och testa nya saker. Dessutom spenderar jag mycket tid på att inreda mitt hus på Österlen och älskar kläder och mode.

Varför arbetar du med matsvinn och vad brinner du för i ditt yrke?

Det är fantastiskt roligt och givande att hjälpa till med insatser som gör skillnad för hela jordens befolkning, och se att de insatser som våra kunder gör verkligen ger resultat för vår framtid.

Jag har ett starkt och passionerat engagemang i mat och måltider i kombination med hälsa och miljö. Jag vill aktivt vara med och bidra till en hållbar utveckling inom livsmedelsbranschen.

Vad önskar du att förändra när det kommer till matsvinn?

Jag vill att vi ska göra matsvinnet synligt! Vi har sett bland många av våra kunder att tills de börjat mäta matsvinnet, dvs. väga och registrera det, är det ofta osynligt och faller i glömska när det kastas. Därför gör det otroligt stor skillnad att bara synliggöra svinnet genom att mäta det och faktiskt se hur mycket som slängs och vad det är. Således skapar mätningar medvetenhet om matsvinnet och var det uppstår, och på så sätt är det möjligt att förebygga det genom att inleda riktade förändringar i stället för att gissa sig till orsaker och samband.

Varför ska matsvinnet mätas?

Vi ser ett växande intresse från livsmedelsindustrin att minska matsvinnet, och det är först när köken arbetar med matsvinnsmätning på ett fokuserat sätt som de verkligen ser resultat och lyckas. Faktum är att matsvinn belastar både miljön och ekonomin i livsmedelsverksamheter dagligen. Aktivt arbete med reduktion av matsvinn kan därför leda till stora besparingar, både från ett ekonomiskt perspektiv men även när det kommer till tid, resurser och inte minst klimatet.

Vad anser du gör eSmiley unika?

Med hjälp av eSmileys digitala mätverktyg FoodWaste kan livsmedelsverksamheter samla in data om matsvinnet i realtid och få tillgång till olika typer av rapporter för en genomgående insikt i svinnet. Med hjälp av dessa insikter kan direkta och konkreta insatser göras för att förebygga att matsvinnet uppstår. På så sätt lägger vi stor vikt vid att flytta fokus från det svinn som redan finns till att faktiskt se till att det inte uppstår från första början.

Detta system är också mycket användarvänligt för datarapportering där det med ett enkelt knapptryck går att exportera sina resultat till rapporter i PDF- eller Excel-format.

eSmileys FoodWaste-system kan användas av olika typer av professionella kök i olika storlekar. Vi har ett koncept som vi kallar ”eSmiley 4all” vilket innebär att systemet kan anpassas och skräddarsys till varje specifik verksamhet. Vi tar med varje kund på en alldeles egen och unik matsvinnsresa, och vi lägger även stor vikt vid att ha kompetent och välutbildad personal inom området som kan stötta och hjälpa våra kunder att nå deras målsättningar. Därför erbjuder vi inte enbart ett system för att mäta matsvinn, utan snarare ett helhetskoncept.

Vilka är de största utmaningarna med att börja mäta sitt matsvinn?

Mätningar av matsvinn bör ske regelbundet och systematiskt. På grund av detta behöver varje kök vara förberedda och ha ett engagemang genom hela organisationen för att skapa goda förutsättningar för att minska svinnet. Därför kan följande frågor vara bra att ställa sig innan arbetet med matsvinnet påbörjas:

-Varför?  Klargör varför ni vill mäta matsvinnet och vad ni vill använda datan till.

-Var?  Bestäm var ni vill mäta matsvinnet. Kommer ni att mäta svinn från buffén, från produktionen, från lagret eller från tallrikarna?

– Vad?  Bestäm vilka rätter eller ingredienser ni vill mäta på.

-Hur länge?  Bestäm hur länge ni ska samla in data.

-Vem?  Utse en matsvinnsambassadör i verksamheten som ansvarar för mätning, kommunikation, bibehållande och motivation.

Det ska gå snabbt och enkelt att mäta matsvinnet, och det ska inte stjäla tid från de dagliga sysslorna i köket. Med hjälp av eSmileys FoodWaste-system går det att med bara några få klick få  in mätningarna i systemet och sedan följa utvecklingen i realtid. Programmet ger sedan en inblick i verksamhetens matsvinn vilket gör det enkelt att se över vart de största besparingarna kan göras.

Du har själv jobbat i kök, på vilket sätt har du arbetet med matsvinn tidigare?

Ja det stämmer, men vi mätte endast två veckor per kalenderår och då gjordes även en konsumtionsmätning vilket jag upplevde som väldigt tidskrävande. Det tog mycket tid och skapade stress i det dagliga arbetet. Det var också svårt att få tillräcklig mängd data för att kunna göra en verklig bedömning över hur stort svinnet var över tid.

Vad kan du och eSmiley hjälpa till med när det kommer till reducering av matsvinn?

Jag hjälper er genom hela resan när ni bestämmer er för att börja reducera matsvinnet i er verksamhet. Tillsammans sätter vi upp realistiska mål och ser till att personalen har rätt utbildning och förmåga att använda systemet. Därefter finns jag tillhands för support och vägledning. Jag håller också webbinarier och kan komma ut på plats för att utbilda er med inspirerande workshops och föredrag.

Vi på eSmiley är också involverande i en rad olika organisationer som arbetar för hållbar omställning i Norden, och även i detta arbete är jag väldigt engagerad och verkar för en utveckling av system för att reducera matsvinnet i Sverige.

Stort tack Linda, vi är så glada att få ha dig i vårt team och inspireras av din kunskap och passion för reducering av matsvinn!

Läs mer och boka en demo av eSmileys mät matsvinnet-lösning