Livsmedelssäkerhet

Internrevision i eSmileys egenkontrollprogram

Af Nicoline Dyhr

Visste du att du kan utföra internrevision direkt i eSmileys digitala egenkontroll med modulen Internrevision? Kontrollen för internrevision är ett viktigt verktyg för att förbättra rutinerna i köket och kommer automatiskt upp i att-göra-listan när det är dags.

Du kanske började med take away och catering för flera månader sedan och tänkte att det bara borde vara en tillfällig förändring på grund av Covid-19? De flesta restauranger som har gjort detta har nyligen kommit fram till att många förändringar som gjorts i samband med pandemin med största sannolikhet är här för att stanna. Om så är fallet behöver du kontrollera om det finns några rutiner eller kontroller som behöver uppdateras i ditt digitala egenkontrollprogram. 

Här listas några punkter som du kanske vill ha extra fokus på för att säkerställa att livsmedel produceras och serveras på ett säkert sätt när du utför internrevisionen. Ofta kan det förekomma vissa förändringar i produktion eller drift sedan föregående revision som bör ses över. 

Exempel på potentiella förändringar:

  • Nyanställda? Har de fått tillräcklig utbildning i temperaturkontroll och städrutiner? Kan de visa utförda kontroller i systemet för egenkontroll till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd?
  • Förändringar i produktionsprocesser/meny? Exempelvis egenproducerad rökt lax som borde ha testats för Listeria?
  • Fungerar utrustningen (kyl, frys, vattenbad, diskmaskin), eller behöver den extra uppföljning tills den är fixad/utbytt?
  • Vad visar tidigare temperaturregistreringar? Bör temperaturen kontrolleras oftare?
  • Nya kyl/frysar som ska läggas till eller tas bort?
  • Finns det några ändringar i städplanen? Ny utrustning eller tvättmedel?
  • Börjat med take away eller catering? Finns dokument/rutinbeskrivningar och kontroller för detta?
  • Registreras alla avvikelser? Känner alla anställda till rutinerna för avvikelsehantering?
  • Är fönster och dörrar tätade så att skadedjur av olika storlek inte kommer in? Är nätet framför fönstret som öppnas på sommaren fortfarande helt? Hålls dörren till varumottagning stängd när det inte sker någon leverans av varor? Finns rutiner för att ta bort returemballage/vagnar utanför varuleveransen så att råttor eller andra skadedjur inte kommer dit?
  • Vad sa miljö- och hälsoskyddsnämnden vid förra besöket? Har ev. kommentarer följts upp?

I många kök utför kökschefen internrevisionenen ensam. Alla medarbetare bör dock involveras i detta arbete eftersom de kan ha kommentarer och förslag på förändringar eller förbättringar som chefen inte tänkt på.

Läs mer och boka en demo av digitala egenkontroll från eSmiley