Livsmedelssäkerhet

Är donerad mat säker mat?

Af Nicoline Dyhr

Vi på eSmiley hjälper dagligen verksamheter att minska sitt matsvinn och målet är att förebygga dess uppkomst från första början. Hos en del verksamheter är detta lättare sagt än gjort och då har det lyckligtvis uppstått möjligheter att på en rad olika sätt donera sitt matsvinn. Matsvinn skänks eller säljs idag via olika appar, matcentraler och grossister och viljan att rädda mat är stor.

Men hur ser vi på livsmedelsäkerheten på den donerade maten? Är det något som lika gärna hade kunnat hamna i soppåsen och är det lika självklart att fortfarande behandla livsmedlen säkert? Det som hos det ena företaget är sopor, värderas och behandlas kanske inte på samma sätt som om det hade varit ett ”användbart” livsmedel. Men för nästa organisation i kedjan, den som tar emot det donerade livsmedlet, så är det en återigen ett livsmedel med högt värde och status. Det är viktigt att veta och känna till att all mat som skänks eller säljs vidare skall behandlas säkert och efter alla krav på livsmedelshantering.

3 goda råd när du säljer donerad mat

1. Det är livsviktigt att vara noggrann med spårbarhet, märkning och obrutna kylkedjor då det ofta är varor som är närmre sitt bäst före-datum. Livsmedel med märkning för sista förbrukningsdag får aldrig förtäras efter detta datum passerat. Alla dessa och kanske ytterligare faktorer är saker som är viktiga att se över när faroanalysen görs på verksamheter som arbetar med donationer.

2. Det är tillåtet att sälja eller donera mat som har passerat sitt bäst före-datum så länge den som säljer eller donerar följer kraven i livsmedelslagen. Det uppmanas att personalen följer tydliga och helst skriftliga arbetsbeskrivningar, inklusive anvisningar som rör produkter som snart går ut i datum. När det gäller bageriprodukter, där höga temperaturer gynnar bildandet av akrylamid, bör det även finnas anvisningar om hur man tar bort ytan på ”övergräddade” produkter.

3. Ett annat gott råd när det handlar om mat som passerat sitt bäst före-datum är att titta, lukta och smaka före du använder eller slänger det. En hel del livsmedel har numera även denna uppmaning uppmärkt på sina förpackningar som en påminnelse till konsumenten att göra en aktiv bedömning av matens kvalitet.

Vad kan du göra för att bibehålla säkerheten?

Vem ansvarar då för livsmedelsäkerheten hos den donerade eller sålda överskottsmaten? Det enkla svaret är att det är BÅDA aktörerna. Livsmedelslagen gäller för både den företagare som donerar eller säljer sitt överskott och för den som står som mottagare av maten. Båda företagen skall säkerställa dokumentation för spårbarheten och att maten är märkt korrekt. Var särskilt uppmärksam på allergener som i värsta fall faktiskt kan kosta någon livet. Allergener uppmanas också att ingå som en egen kategori i faroanalysen och inte bara som en kemisk fara.

Tanken att frysa livsmedel före utgången av den sista förbrukningsdag som anges i märkningen är något man bör vara försiktigt med. Även om syftet är att förlänga hållbarheten och göra det lättare att göra en säker omfördelning så är det så att livsmedel som tas emot av omfördelnings- och välgörenhetsorganisationer inte alltid kan levereras till kunden före denna dag.

Att frysa livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag bör göras så snart som möjligt, definitivt före utgången av den sista förbrukningsdag som anges i märkningen. Temperaturen skall vara –18 °C eller kallare och denna temperatur ska bevaras under hela distributionen.

 Om det donerade livsmedlet är ett livsmedel som inte är färdigförpackat, som färskt kött, färsk fisk eller överskottslivsmedel från restaurang/cateringverksamhet, och inte behöver ha en sista förbrukningsdag, bör mottagaren informeras om lagringstiden och lagringsförhållandena för dessa livsmedel för att kunna bedöma lämpligheten för frysning eller konsumtion.

Frysning av livsmedel kan göras antingen av givaren eller av mottagaren. Genom frysning kan tidsperioden förlängas under vilken livsmedlet kan användas eller konsumeras, eller så kan hållbarhetstiden förlängas.  Förutsatt att detta inte vilseleder konsumenterna eller på något annat sätt försämrar konsumentskyddet.

Avslutningsvis så är det du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att maten du serverar är säker och att ingen blir sjuk av den mat du serverar eller säljer.

Så långt det är möjligt så önskar vi på eSmiley att alla verksamheter och aktörer arbetar förebyggande för att minska matsvinnet men också att det är viktigt att tänka innan man ska skänka!

Hör mer och boka en demo av digitala egenkontroll från eSmiley