eSmiley underlättar vardagen för mera än 100 kommunala kök!

 

 

nacka kommun

Nacka kommun använder eSmiley

I december 2020 vann eSmiley en upphandling om egenkontroll och livsmedelsutbildning för Nacka Kommun. 

Den nationella branschriktlinjen Offentlig säker mat, Sveriges kommuner och regioners branschriktlinje används i egenkontrollprogrammet hos kommunen.

Köken i Nacka Kommun har mycket olika behov och det kan enkelt anpassas så att kontroller och egenkontroll rutiner är relevanta för respektive kök.

eSmiley står för sparring angående rutintexter och implementerar och uppdaterar systemet för Nacka Kommun.

Mark

Marks Kommun använder eSmiley

Marks Kommun har använt eSmileys system för sina 49 kök sedan våren 2017. Köken är uppsatta i ett centralt hierarkiskt system så att det enkelt går att övervaka, uppdatera eller kommunicera med köken.

Administratörerna i kommunen anpassar systemet efter de aktuella behoven. De ser i realtid köksenheter egenkontrollarbete och kan snabbt reagera eller hjälpa till. Det kan gälla registrering av myndighetsbesök, avvikelse rapporter eller när kommunköken har vikarier. 

 

 

 

  

Quote

Bli påmind om kontroller, anpassa arbetsrutinerna till köken, kunna styra centralt, förändra och övervaka. Aldrig går vi tillbaka till papper igen!

Quote
- Sara Gustafsson, Verksamhetsutvecklare, Marks Kommun
Åre

Åre kommun använder eSmiley

Åre kommun startade med eSmiley på två pilot kök under första halvåret 2020.

Det föll ut mycket väl och pilotköken beslutade att de skulle köra vidare digitalt med eSmiley och övriga kök skulle också använda digital egenkontroll.

Implementeringen för Åre Kommun fungerade så att eSmiley kontaktar köken och de sattes upp med eSmileys standarder.

I samband med uppstarten anpassades köken lokalt och fick egenkontrollprogram som är relevanta och speglar verksamhetens aktiviteter.

vellinge Kommun

Vellinge Kommun använder eSmiley

Kök i Velling kommun har använt eSmileys system sedan 2014. Köken började använda eSmiley lite var för sig. Först var det några kök och genom dem blev fler intresserade och började även de eSmileys system.

På sen sommaren 2020 kontaktade kommunledningen eSmiley och de sista köken i Vellinge kommun kopplades även de på och nu har alla 14 kök i Vellinge Kommun eSmileys digitala system för sin egenkontroll.

strömsunds kommun

Strömsund Kommun använder eSmiley

Strömsund kommun använder systemet till sina tillagnings och mottagningskök. I en mindre kommun är det framför allt flexibiliteten hos systemet som de använder sig av. Användarna kan hoppas mellan enheterna och använda systemet på den enhet som de använder utan att logga ut och in i nästa enhet.

Implementeringen skötes smidigt med direkt kontakt till köken och sedan har kostchef Jörgen möjligheten att gå in och hjälpa och se hur det går ute på enheterna.

surahammars

Surahammars Kommun använder eSmiley

Surahammar kommun behövde i 2020 uppdatera sina texter och rutiner angående egenkontroll. Med eSmileys digitala system fick kommunen uppdaterade rutiner samt ett gemensamt system.

Nu med eSmiley kan Surahammar kommun se till att arbetet med egenkontrollen i kommunen blir mer likartat. Det ger många fördelar då kommunen kan jämföra och tillsammans utveckla sin egenkontroll. 

Goda vanor kan spridas och problem kan lättare lösas genom att alla köksenheter hänger ihop.