Mindre matsvinn – mer måltid

I Sverige slänger vi cirka 1,9 miljoner ton mat varje år. Det vill vi göra något åt tillsammans med dig!
Som Skandinaviens ledande organ inom egenkontroll och livsmedelssäkerhet tar vi mat på allvar!

eSmiley har därför utvecklat ett enkelt och effektivt verktyg där du kan registrera ditt matsvinn. "FoodWaste" samlar all information du behöver för att spara pengar, få en överblick, minska matsvinnet, planera bättre samt värna om miljön.

FoodWaste verktyget är utvecklad för ditt eSmiley-system.

Vill du spara pengar och minska ditt matsvinn?

Ring oss i dag och få ditt erbjudande på verktyget FoodWaste – (+46) 0 4040 4890


När verktyget är beställt lägger vi till det i ditt eSmiley-system och guidar dig noga genom verktygets alla användningsmöjligheter.

Kontakta mig om FoodWaste